029-82507780

当前的位置:首页 > 产品中心 > 镇惊失眠系列 > 正文

酸枣仁提取物 具有镇静、催眠作用

作者:斯诺特生物技术有限公司浏览次数:时间:2015-12-03 12:51:32

酸枣仁提取物

【别  名】山枣、酸枣子、别大枣、刺枣

【英文名称】Semen Ziziphi spinosae P.E. 

【拉名】Z iziphus psinosa Hu

【提取来源】为鼠李科落叶灌木酸枣的成熟种子

【药用部位】成熟的种子 

【化学成份】

1.三萜类及其皂苷。主要有镇痛,降脂作用的酸枣仁皂苷A ,,酸枣仁皂苷B,,酸枣仁皂苷B1等。 

2.生物碱。主要有酸枣仁碱A,酸枣仁碱E等。 

3.黄酮类。如具有镇静催眠作用的酸枣仁素及其多种苷类如当药素,以及阿魏酸等。  

【功能主治】1.改善睡眠2.抗心律失常,保护心血管系统3.耐缺氧作用4.调节血脂5.延缓衰老作用6.增强免疫力 

物理参数及包装

【产品规格】10:1或根据客户需要

【性  状】棕黄色粉末

【目  数】100%通过80

【产品包装】0.5-5kg/袋为铝箔袋包装,内衬无菌袋真空包装

25kg为纸板桶,内衬双层无菌袋或可根据客户需求包装

【保  存】阴凉干燥、避光、避高温处。

1、镇静、催眠作用:酸枣仁煎剂给大白鼠口服或腹腔注射均表现镇静及嗜眠,无论白天或黑夜,酸枣仁均能表现上述作用。小白鼠口服时的镇静指数为1.95,与巴比妥类药物表现协同作用,酸枣仁被连续使用6天后,动物睡眠会变浅,持续时间缩短,即产生耐受性,但停药1周后可消失。
口服酸枣仁可使防御性运动性条件反射次数显著减少,内抑制扩散,条件反射消退,抑制猫由吗啡引起的躁狂现象。
生枣仁与炒枣仁的镇静作用并无区别,但生枣仁作用较弱,久炒油枯后则失效,有认为其镇静的有效成分可能与油有关,另有认为与水溶性部分有关。

2、镇痛、抗惊厥、降温作用:用热板法证明酸枣仁煎剂5克/公斤注射于小白鼠腹腔有镇痛作用,对小鼠无论注射或口服均有降温作用,但不能拮抗实验性电休克。
3、对心血管系统的影响:酸枣仁可引起血压持续下降,心传导阻滞。
对大白鼠以两肾包膜法形成的高血压,在手术前或手术次日给酸枣仁(20~30克/公斤/日自由取食),均有显著的降压作用,但大白鼠吃酸枣仁时将外层薄皮留下,并未见镇静现象。
4、对烧伤的j影响:酸枣仁单用或与五味子合用,均能提高烫伤小白鼠的存活率,延长存活时间,还能推迟大白鼠烧伤性休克的发生和延长存活时间,并能减轻小白鼠烧伤局部的水肿。
5、其他作用:对子宫有兴奋作用,对狗因去水吗啡引起的呕吐无抑制作用。不能拮抗家兔的咖啡因中毒。

论述

1、《本草图经》:酸枣仁,《本经》主烦心不得眠,今医家两用之,睡多生使,不得睡炒熟,生熟便尔顿异。而胡洽治振悸不得眠,有酸枣仁汤,酸枣仁二l,茯苓、白术、人参、甘草各100克,生姜300克。六物切,以水八l煮取三l,分四服。主虚不得眠,烦不可宁,有酸枣仁汤,酸枣仁二l,干姜、茯苓、芎穷各100克,甘草50克炙,并切,以水一斗,先煮枣,减三l,后纳五物煮,取三l,分服。一方,更加桂50克。二汤酸枣并生用,疗不得眠,岂便以煮汤为熟平。 
2、朱震亨:血不归脾而睡卧不宁者,宜用此(酸枣仁)大补心脾,则血归脾而五藏安和,睡卧自宁。 
3、《纲目》:酸枣仁,甘而润,故熟用疗胆虚不得眠,烦渴虚汗之证;生用疗胆热好眠。皆足厥阴、少阳药也,今人专以为心家药,殊昧此理。 
4、《本草经疏》:酸枣仁,实酸平,仁则兼甘。专补肝胆,亦复醒脾。熟则芳香,香气入脾,故能归脾。能补胆气,故可温胆。母子之气相通,故亦主虚烦、烦心不得眠。其主心腹寒热,邪结气聚,及四肢酸疼湿痹者,皆脾虚受邪之病,脾主四肢故也。胆为诸脏之首,十一脏皆取决于胆,五脏之精气,皆禀于脾,故久服之,功能安五脏。 
5、《本草切要》:酸枣,性虽收敛而气味平淡,当佐以他药,方见其功,如佐归、参,可以敛心;佐归、芍,可以敛肝;佐归、术,可以敛脾;佐归、麦,可以敛肺;佐归、柏,可以敛肾;佐归、苓,可以敛肠、胃、膀胱;佐归、芪,可以敛气而灌溉营卫;佐归、地,可以敛血而营养真阴。又古方治胆气不和,甚佳。如胆气空虚,心烦而不得眠,炒用可也。 
6、《本草汇言》:酸枣仁,均补五藏,如心气不足,惊悸怔仲,神明失守,或腠理不密,自汗盗汗;肺气不足,气短神怯,干咳无痰;肝气不足,筋骨拳挛,爪甲枯折;肾气不足,遗精梦泄,小便淋沥;脾气不足,寒热结聚,肌肉羸瘦;胆气不足,振悸恐畏,虚烦不寐等症,是皆五藏偏失之病,得酸枣仁之酸甘而温,安平血气,敛而能运者也。 
7、《药品化义》:枣仁,仁主补,皮益心血,其气炒香,化为微温,藉香以透心气,得温以助心神。凡志苦伤血,用智损神,致心虚不足,精神失守,惊悸怔忡,恍惚多忘,虚汗烦渴,所当必用。又取香温以温肝、胆,若胆虚血少,心烦不寐,用此使肝、胆血足,则五脏安和,睡卧得宁;如胆有实热,则多睡,宜生用以平服气。因其味甘炒香,香气入脾,能醒脾阴,用治思虑伤脾及久泻者,皆能奏效。 
8、《本经逢原》:酸枣仁,熟则收敛精液,故疗胆虚不得眠,烦渴虚汗之证;生则导虚热,故疗胆热好眠,神昏倦怠之证。按酸枣本酸而性收,其仁则甘润而性温,能散肝、胆二经之滞,故《本经》治心腹寒热,邪气结聚,酸痛血痹等证皆生用,以疏利肝、脾之血脉也。盖肝虚则阴伤而烦心,不能藏魂,放不得眠也。伤寒虚烦多汗,及虚人盗汗,皆炒熟用之,总取收敛肝脾之津液也。 
9、《本经》:主心腹寒热,邪结气聚,四肢酸疼,湿痹。 
10、《别录》:主烦心不得眼,脐上下痛,血转久泄,虚汗烦渴,补中,益肝气,坚筋骨,助阴气,令人肥健。 
11、《药性论》:主筋骨风,炒末作汤服之。 
12、《本草拾遗》:睡多生使,不得睡炒熟。 
13、王好古:治胆虚不眠,寒也,炒服;治胆实多睡,热也,生用。 
14、《本草汇言》:敛气安神,荣筋养髓,和胃运脾。 
15、《本草再新》:平肝理气,润肺养阴,温中利湿,敛气止汗,益志,聪耳明目。